Ngân Sơn: Hơn 3.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn sản xuất

Những năm qua, huyện Ngân Sơn tích cực triển khai thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, vận động các hộ vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Những năm qua, huyện Ngân Sơn tích cực triển khai thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, vận động các hộ vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra vốn vay ủy thác tại xã Đức Vân
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra vốn vay ủy thác tại hộ gia đình ở xã Đức Vân.

Từ năm 2016 đến hết năm 2019, toàn huyện có 2.569 lượt hộ nghèo, 531 lượt hộ cận nghèo được vay mới từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 87 tỷ đồng. Ngoài ra, có 179 lao động vay mới giải quyết việc làm với tổng dư nợ trên 8,1 tỷ đồng; 54 người vay để đi xuất khẩu lao động với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Việc tổ chức thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách đã giúp các hộ vay vốn chuyển biến về nhận thức, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đầy đủ. Nhiều hộ dân đã biết cách làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo./.

Lý Dũng

Xem thêm