Ngân Sơn: Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

Những năm gần đây, huyện Ngân Sơn đã triển khai tốt các chính sách hỗ trợ, phát triển các cơ sở kinh doanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.

Những năm gần đây, huyện Ngân Sơn đã triển khai tốt các chính sách hỗ trợ, phát triển các cơ sở kinh doanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.

Chợ vùng cao xã Hiệp Lực hàng hoá phong phú, đa dạng cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân
Chợ vùng cao xã Hiệp Lực hàng hoá phong phú, đa dạng cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân.

Toàn huyện hiện có 1.005 cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tăng 44 cơ sở so với năm 2015. Trong 5 năm (2015 - 2019), tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 374 tỷ đồng; doanh thu từ lưu trú du lịch đạt 787 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh thương mại, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ từng bước phát triển, góp phần đáng kể tăng thu ngân sách địa phương và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân trên địa bàn./.

Lý Dũng

Xem thêm