Ngân Sơn: Đào tạo nghề cho hơn 800 lao động nông thôn

Thực hiện Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/ QĐ-TTg, từ năm 2016 - 2019, huyện Ngân Sơn đã mở 36 lớp dạy nghề cho 833 lao động nông thôn. Năm 2020, nhu cầu đăng ký học nghề là 18 lớp với 540 lao động.

Thực hiện Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/ QĐ-TTg, từ năm 2016 - 2019, huyện Ngân Sơn đã mở 36 lớp dạy nghề cho 833 lao động nông thôn. Năm 2020, nhu cầu đăng ký học nghề là 18 lớp với 540 lao động.

Công ty TNHH Tân Thịnh tạo việc làm cho một số lao động địa phương trên địa bàn huyện
Công ty TNHH Tân Thịnh tạo việc làm cho một số người lao động địa phương.

Thông qua các lớp đào tạo nghề, lao động nông thôn áp dụng kiến thức vào sản xuất góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh quan tâm công tác đào tạo nghề, trong thời gian qua, các chính sách giải quyết việc làm cho người lao động được huyện chú trọng. Chính quyền địa phương hằng năm xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm, giao chỉ tiêu phấn đấu tạo việc làm mới cho các xã, thị trấn để thực hiện; giới thiệu các công ty, doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng lao động trong nước và XKLĐ tới các địa phương; chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực phối hợp tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng lao động trong nước và làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả từ năm 2016 đến nay có hơn 1.700 lao động có việc làm mới, trong đó xuất khẩu lao động 153 người, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn./.

Lý Dũng

Xem thêm