Ngân Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Huyện Ngân Sơn hiện có 05 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao cấp tỉnh. Để tiếp tục phát triển và cạnh tranh trên thị trường, các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của huyện đang được ngành chức năng chú trọng nâng cao chất lượng.

Các sản phẩm OCOP huyện Ngân Sơn được trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị tổng kết
Các sản phẩm OCOP của huyện Ngân Sơn được trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2021.

05 sản phẩm của huyện đã được công nhận OCOP cấp tỉnh gồm: Gạo nếp Khẩu Nua Lếch của HTX Khẩu Nua Lếch Thượng Quan (xã Thượng Quan); măng ớt Phong Phin (xã Vân Tùng); bún phở Quỳnh Niên (thị trấn Nà Phặc); hạt dẻ của HTX Hợp Phát (xã Đức Vân).

Trên địa bàn huyện hiện có một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng có thế mạnh như: Nấm hương rừng, khoai lang mật, mác cọt… đang được cơ quan chuyên môn tích cực hướng dẫn áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất để có chất lượng tốt nhất khi đưa ra thị trường và từng bước hình thành chuỗi giá trị. Đến nay, có 02 sản phẩm là gạo nếp thơm Khẩu Nua Lếch và bún, phở khô Quỳnh Niên tiếp tục duy trì hợp đồng với siêu thị lớn ở Hà Nội (siêu thị Big C, Vinmart).

Trong thời gian tới, để nâng cao giá trị các sản phẩm có thế mạnh, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, liên kết sản xuất./.

Đình Văn

Xem thêm