Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Pác Nặm đồng hành cùng người nghèo

Năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Pác Nặm đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các bên liên quan thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo của địa phương.

Trong năm qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ của NHCSXH đã ban hành. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã và tổ chức các hoạt động của 143/143 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Triển khai huy động các nguồn vốn để thực hiện công tác cho vay như: Huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân; huy động tiền gửi của tổ viên thông qua tổ TK&VV; nguồn ủy thác đầu tư từ ngân sách huyện.

Theo đó, đến hết ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn đạt trên 279,8 tỷ đồng, tăng hơn 15,2 tỷ đồng so với đầu năm. Hầu hết các nguồn vốn đều tăng và hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm trong một buổi giao dịch tại xã Bộc Bố. ảnh 1
Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm trong một buổi giao dịch tại xã Bộc Bố.

Hiện nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm đang thực hiện 15 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ thực hiện đến 31/12/2021 là hơn 279 tỷ đồng, tăng 14,8 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng giao. Cụ thể như: Chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ hơn 115 tỷ đồng, tăng gần 5,7 tỷ đồng so với đầu năm; cho vay hộ cận nghèo dư nợ 30,6 tỷ đồng, tăng 4,1 tỷ đồng so với đầu năm; cho vay hộ mới thoát nghèo dư nợ gần 13 tỷ đồng, tăng gần 2,6 tỷ đồng so với đầu năm… Tổng dư nợ quá hạn, nợ khoanh đến ngày 31/12/2021 là 978 triệu đồng, giảm 233 triệu đồng so với đầu năm.

Đến nay, tổng dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là 267 tỷ đồng, chiếm 96% tổng dư nợ, tăng 12,6 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ quá hạn là 662 triệu đồng, giảm 38 triệu đồng so với đầu năm.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thông qua việc thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã giảm lãi tiền vay cho 6.962 món vay/5.475 khách hàng với số tiền lãi giảm là 502,9 triệu đồng.

Điểm giao dịch tại các xã hoạt động ổn định, thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19, chấp hành nghiêm nội quy, quy trình giao dịch, các tổ giao dịch được trang bị đầy đủ công cụ theo quy định của Tổng Giám đốc NHCSXH và chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Đến 31/12/2021, Phòng Giao dịch đã mở 120 phiên giao dịch cố định, không phải mở thêm phiên giao dịch bổ sung. Tại các điểm giao dịch xã đã sửa chữa, thay mới, cập nhật các bảng biểu thông báo chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay, niêm yết danh sách hộ vay còn dư nợ theo từng tổ chức Hội, đoàn thể quản lý…

Ông Vũ Mạnh Hùng- Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm cho biết: Đơn vị đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của ngành và địa phương, thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động tổ TK&VV gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết các chỉ tiêu năm 2021 đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Tỷ lệ thu nợ đến hạn của toàn huyện đạt 93,7%. Về chất lượng hoạt động tín dụng của các xã, có 9 xã xếp loại tốt, 1 xã xếp loại khá, không có xã xếp loại trung bình.

Hiện nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện vừa tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách, vừa tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân sản xuất, kinh doanh giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển bền vững./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm