Tài chính - Ngân hàng:

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Đồn: Tập trung giải ngân vốn tín dụng chính sách

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn đã và đang tập trung giải ngân nguồn vốn cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm góp phần giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện cải thiện đời sống.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Đồn: Tập trung giải ngân vốn tín dụng chính sách ảnh 1
Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP tại thị trấn Bằng Lũng.

Để triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn Nông Thị Thu Hoài cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch được giao, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các bước để triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách. Đặc biệt là tập trung giải ngân nguồn vốn chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ theo phương châm nhanh chóng, đúng đối tượng.

Căn cứ nguồn vốn được giao, ngay từ cuối tháng 4/2022, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn đã tập trung giải ngân đối với các chương trình, gồm: Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg; cho vay cơ sở giáo dục mầm non bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Quyết định 11/2022/QĐ-TTg; cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Trước đó, cùng với công tác rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn đã chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tuyên truyền tới các đối tượng thụ hưởng về chủ trương, chính sách mới của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức triển khai giải ngân theo quy định.

Tính đến hết ngày 31/5, đơn vị thực hiện giải ngân vốn chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ được hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến giải ngân được 630 triệu đồng/63 học sinh; cho vay cơ sở giáo dục mầm non bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giải ngân được 160 triệu đồng/02 cơ sở; cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 4 tỷ đồng/120 lao động; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 228 triệu đồng/01 khách hàng.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn Nông Thị Thu Hoài cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng thụ hưởng, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan tới tín dụng chính sách tới người dân.

Cùng với triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay thường xuyên, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 đối với các khoản vay có lãi suất vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022 - 2023 theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

H.V

Xem thêm