Nêu cao quyết tâm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ thực hiện các chương trình MTQG và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại huyện Chợ Mới, chiều 09/11.

Nêu cao quyết tâm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 ảnh 1
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Chợ Mới

Theo báo cáo của huyện Chợ Mới, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến nay cơ bản đạt và đúng tiến độ đề ra. Tổng sản lượng l­ương thực có hạt đạt trên 21.900 tấn, đạt 100,7% kế hoạch năm. Hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm đạt trên 370,466 tỷ đồng, bằng 168,4% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 15/10/2022 được hơn 15 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Trong 10 tháng đầu năm nay, có 06 HTX thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn hiện nay lên 58 hợp tác xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc giải ngân các nguồn vốn đều đạt thấp. Trong đó, vốn đầu tư công mới giải ngân đạt gần 18%; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 40,993 tỷ đồng, hiện chưa giải ngân. Xã Nông Hạ nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới trong năm nay nhưng đến nay xã mới đạt 09 tiêu chí...

Tại buổi làm việc, huyện Chợ Mới nêu ra những khó khăn trong triển khai thực hiện công tác giải ngân, trong đó, nhiều văn bản hướng dẫn của cấp trên chưa ban hành kịp thời, các thủ tục giải ngân vốn mất nhiều thời gian. Về xây dựng nông thôn mới ở xã Nông Hạ còn nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí như: Chưa đủ vốn để thực hiện lập đồ án quy hoạch chung. Các tuyến đường xã hiện tại còn hơn 36 km cần được cứng hoá, chưa được bố trí vốn để thực hiện và 02 hộ nghèo chưa có kinh phí để làm nhà.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng biểu dương huyện Chợ Mới đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như trồng rừng, thu ngân sách…Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được huyện còn tồn tại những hạn chế, nhất là công tác giải ngân đạt thấp. Để đạt tiến độ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, huyện tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó quan tâm xây dựng kế hoạch sát với tình hình năm trước và phù hợp với mục tiêu nghị quyết của huyện đã đề ra. Tập trung sản xuất các loại cây trồng, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao chất lượng sản xuất. Về phát triển HTX, huyện cần quan tâm hơn khi hiện nay có hơn 30% HTX ngừng hoạt động; cần tiếp tục rà soát nguồn thu để thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả cao hơn.

Về công tác chuyển đổi số, huyện quan tâm thành lập các Tổ công nghệ cộng đồng ở cấp thôn và tập huấn để triển khai toàn diện trên địa bàn. Về công tác giải ngân và các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện cần quyết liệt triển khai để giải ngân vốn các chương trình bao gồm cả vốn sự nghiệp và vốn đầu tư, thực hiện với quyết tâm cao nhất. Tập trung thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đề nghị các sở, ngành, phòng, ban tích cực hỗ trợ, các xã quyết liệt thực hiện giải ngân nguồn vốn đạt tiến độ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Đối với những kiến nghị của huyện, đề nghị các sở, ngành của tỉnh tiếp thu hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

Lý Dũng

Xem thêm