Nền trại trẻ nhi đồng Trung ương tại Bản Thi được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 26/01, tại xã Bản Thi (Chợ Đồn) diễn ra Lễ công bố Quyết định, trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố và bàn giao hồ sơ khoa học Di tích lịch sử Nền trại trẻ nhi đồng Trung ương.
Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố cho huyện Chợ Đồn.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố cho huyện Chợ Đồn.

Di tích lịch sử Nền trại trẻ Nhi đồng Trung ương được đề xuất đưa vào danh mục kiểm kê tại Quyết định số 1748/QĐ- UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong những năm qua, di tích chưa được xếp hạng, chính quyền địa phương đã có những phương án bảo vệ theo khả năng và thẩm quyền của mình, thông qua việc ghi chép sử liệu, quy hoạch quỹ đất cần thiết để bảo vệ di tích.

Do di tích chưa được cấp có thẩm quyền Quyết định xếp hạng nên chưa được đầu tư, tu bổ, tôn tạo và phục dựng. Vì vậy việc phát huy giá trị di tích bị hạn chế. Mọi hoạt động đối với di tích chỉ là bảo vệ tối đa tính nguyên trạng của di tích.

Để góp phần thiết thực vào công tác giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu lịch sử và tham quan du lịch, ngày 21/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2152-QĐ/UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Nền trại trẻ nhi đồng Trung ương - Trại trẻ Nhi đồng Trung ương xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.

Di tích lịch sử Nền trại trẻ nhi đồng Trung ương - Trại trẻ Nhi đồng Trung ương do bà Lê Tụy Phương làm Giám đốc để dạy cho con cái một số đồng chí làm cán bộ Trung ương từ năm 1951 đến năm 1954, thôn Phja Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Việc công nhận di tích cấp tỉnh sẽ là cơ sở pháp lý để địa phương tiến hành tu bổ, tôn tạo, duy tu, bảo dưỡng di tích, từ đó góp phần vào việc phát huy giá trị của di tích, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về giá trị, nguồn gốc, vai trò và ý nghĩa của Di tích; để đây thực sự là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ./.

Xem thêm