Công tác dân tộc:

Nâng cao trách nhiệm trong tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Công tác đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng luôn được các cấp, ngành chức năng của tỉnh chú trọng triển khai và trong thực tế đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về ma túy vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Nâng cao trách nhiệm trong tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1
Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống ma túy học đường trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” tại Trường THCS và THPT Nà Phặc (Ngân Sơn).

Chỉ tính riêng trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy (01-30/6), các đơn vị Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 39 vụ với 45 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 400gr heroin và 0,228gr ma túy tổng hợp. Điều này cho thấy, tình hình tội phạm về ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bắc Kạn (tỉnh miền núi có gần 90% dân số là người DTTS) vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vùng đồng bào DTTS và miền núi có địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, trình độ nhận thức của đồng bào không đồng đều nên ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng.

Thực tế cũng cho thấy, để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, bên cạnh hoạt động của các lực lượng chức năng thì cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và của chính người dân. Trong đó, việc nâng cao trách nhiệm trong tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy đóng một vai trò rất quan trọng. Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, ngày 01/12/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 2320/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025".

Theo đó, mục tiêu cụ thể đặt ra là phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% đồng bào vùng DTTS và miền núi được tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức phòng, chống tội phạm về ma túy, tác hại của ma túy đối với gia đình và cộng đồng; 100% hộ gia đình là người DTTS cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy; 100% hộ gia đình là người DTTS đăng ký xây dựng xã, phường, thôn, bản không có tệ nạn ma túy; xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy phù hợp ở vùng đồng bào DTTS, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, nơi có nguy cơ cao về tệ nạn ma túy.

Cụ thể hóa Quyết định số 2320/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 09/02/2022, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-BDT thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật và các chương trình, hoạt động phòng, chống tội phạm về ma túy.

Trong tháng 5, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống ma túy học đường trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” tại Trường THCS và THPT Nà Phặc (Ngân Sơn). Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã tuyên truyền về tác hại của ma túy, cách nhận biết một số loại ma túy phổ biến, thủ đoạn của tội phạm ma túy và các biện pháp phòng, chống xâm nhập của ma tuý vào trường học… Hoạt động này nhằm giúp học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó chuyển biến về nhận thức, “nói không với ma túy” và có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đây là những hoạt động cụ thể hóa Quyết định số 2320/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, giải pháp quan trọng hàng đầu là cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành trong tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phòng chống ma túy. Gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”.

Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, hình thức đa dạng phong phú các hoạt động tuyên truyền để phù hợp với trình độ, nhận thức, tâm lý, phong tục tập quán từng thành phần dân tộc, từng đối tượng. Chú trọng tuyên truyền ở các vùng trọng điểm, vùng đặc biệt khó khăn, trình độ nhận thức của đồng bào còn hạn chế./.

H.V

Xem thêm