Nâng cao tính định hướng trong Bản tin công tác xây dựng Đảng và Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 26/01, Ban Biên tập Bản tin công tác xây dựng Đảng (Bản tin) và Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (Trang tin) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Năm 2023, Bản tin công tác xây dựng Đảng phát hành 12 số, mỗi tháng một số, với số lượng 18.850 cuốn. Hình thức phát hành cả bản giấy và bản điện tử (qua địa chỉ email, zalo). Đối với Trang tin, tính từ ngày 20/4/2023 đến 29/12/2023 đã đăng tải 450 tin, bài; thu hút gần 549.000 lượt truy cập (tính đến ngày 23/01).

Ngoài phần định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ, Bản tin được biên soạn theo 06 chuyên mục chính: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tin trong tỉnh; những sự kiện lịch sử; tin trong nước - thế giới; nghiên cứu - trao đổi; văn bản mới.

Trang tin tập trung thông tin, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sự kiện quan trọng của đất nước và tỉnh.

Nhìn chung, nội dung Bản tin và Trang tin phản ánh nhiều lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng góp phần cung cấp thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao hiệu quả Bản tin công tác xây dựng Đảng.

Đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao hiệu quả Bản tin công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Bản tin và Trang tin năm 2024, từ khâu lập kế hoạch, biên tập, cách thức trình bày, công tác phối hợp và nội dung thể hiện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các thành viên Ban Biên tập trong xuất bản nội dung thông tin, tuyên truyền trên cả Bản tin và Trang tin. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bản tin và Trang tin, đồng chí đề nghị Ban Biên tập cần xác định rõ Bản tin, Trang tin phục vụ ai, phục vụ nội dung gì để tránh dàn trải nội dung; bám sát tôn chỉ, mục đích của Bản tin, Trang tin là định hướng tuyên truyền và sinh hoạt nghiệp vụ. Tính định hướng tuyên truyền cần được thể hiện rõ trong xây dựng nội dung kế hoạch dựa trên định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và bám sát tình hình thực tế của địa phương; có những bài viết chuyên sâu mang tính định hướng.

Các thành viên Ban Biên tập cần tiến hành thăm nắm, khảo sát từ cơ sở xem người đọc cần gì, thích cái gì để bổ sung, thay đổi nội dung, hình thức trình bày cho phù hợp, hấp dẫn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Ban Biên tập Bản tin và Trang tin tại Hội nghị./.

Xem thêm