Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Sở Công thương vừa phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin xúc tiến thương mại/INTEC- Bộ Công thương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Lớp tập huấn nhằm thông tin về Quyết định số 1968/QĐ-TTg và nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Sở Công thương và các tổ chức hỗ trợ thương mại; phổ biến rộng rãi hệ thống quản trị thông tin điều hành xúc tiến thương mại số (do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì xây dựng) tới các cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT, Cục Xúc tiến thương mại chia sẻ, truyền đạt cho các đại biểu những nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại
Bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT Xúc tiến thương mại truyền đạt những nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tập huấn theo cách thức vừa học vừa thực hành, đảm bảo có thể tự vận hành Hệ thống quản trị thông tin điều hành xúc tiến thương mại số; từng bước ứng dụng vào các công việc, nghiệp vụ xúc tiến thương mại hằng ngày như: Quản trị dữ liệu, tổ chức sự kiện nhằm thu hút và cập nhật thông tin dữ liệu doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

Nội dung tập huấn tập trung vào một số vấn đề như: Hỗ trợ, nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại về quản trị và xử lý dữ liệu, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các tổ chức; tăng cường mối liên kết giữa Cục Xúc tiến thương mại với Sở Công thương, các trung tâm, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và giữa các tổ chức thông qua hệ thống.

Đây là dịp để học viên của khóa học quan tâm nắm bắt những vấn đề mới trong chuyển đổi số xúc tiến thương mại và triển khai kịp thời, hiệu quả những nội dung về chuyển đổi số xúc tiến thương mại tại cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số của tỉnh./.

Anh Thúy

Xem thêm