Nâng cao năng lực công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng VQG Ba Bể

BBK - Vườn quốc gia Ba Bể vừa tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Nâng cao năng lực công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học” cho cán bộ Ban Quản lý Vườn, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng giám sát đa dạng sinh học.
Cán bộ kiểm lâm, cán bộ bảo tồn Ban Quản lý VQG Ba Bể tham dự hội thảo.

Cán bộ kiểm lâm, cán bộ bảo tồn Ban Quản lý VQG Ba Bể tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, cán bộ kiểm lâm, cán bộ bảo tồn Ban Quản lý VQG Ba Bể đã được Trung tâm Môi trường Tài nguyên miền núi phổ biến các nội dung như: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đa dạng sinh học; ứng dụng công nghệ số GIS và viễn thám trong thiết lập, xử lý và quản lý dữ liệu trong đa dạng sinh học. Ứng dụng công nghệ SMART trong tuần tra rừng. Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học. Nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ và giám sát diễn biến rừng…

Việc triển khai dự án cũng như ứng dụng công nghệ sẽ giúp lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Vườn kiểm soát được tình trạng xâm hại, lấn chiếm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi rừng sang loại rừng khác và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đồng thời, diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ được duy trì và phát triển thông qua trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng./.

Xem thêm