Nông dân với Hội – Hội với Nông dân

Nâng cao năng lực cho các THT, HTX về làm việc nhóm và quản lý tổ chức

Trong 02 ngày 26, 27/11, Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) giai đoạn II tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ hợp tác, hợp tác xã thuộc 02 huyện Ba Bể, Chợ Đồn về làm việc nhóm và quản lý tổ chức gắn với mở rộng quy mô.

Nâng cao năng lực cho các THT, HTX về làm việc nhóm và quản lý tổ chức ảnh 1

Quang cảnh lớp tập huấn.

30 học viên là thúc đẩy viên các cấp, đại diện 5 HTX và 2 THT đã được phổ biến các nội dung về: Vai trò, lợi ích của làm việc nhóm để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong các THT, HTX. Vai trò của công tác quản lý trong việc tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh rừng và trang trại, mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thành viên trong THT, HTX. Cách làm việc nhóm, xác định nội dung, nguồn lực, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn để hoàn thiện phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Hướng dẫn kỹ năng quản lý, điều hành cuộc họp; tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng liên kết sản xuất; sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Hướng dẫn báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh. Xây dựng liên kết bền vững giữa THT, HTX và các thành viên; liên kết với doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra của THT, HTX. Kỹ năng đàm phán, thương thảo hợp đồng. Giới thiệu một số chính sách hỗ trợ phát triển HTX.

Cùng với đó, các học viên lớp tập huấn được tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại HTX Thiên An (Bạch Thông), đây là một trong những HTX điển hình sản xuất, kinh doanh rừng và trang trại của tỉnh./.

Phương Thùy

Xem thêm