Nâng cao chỉ số PCI để thu hút đầu tư

Giai đoạn 2015 - 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Kạn liên tục tăng qua các năm, tuy nhiên thứ hạng vẫn thuộc nhóm trung bình so với cả nước. Vì vậy giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu nâng dần vị trí xếp hạng PCI, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá.

Nâng cao chỉ số PCI để thu hút đầu tư ảnh 1
Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo

Để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh đã ban hành các đề án, kế hoạch, chương trình, chỉ thị để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết...

Cấp ủy và chính quyền các cấp đã cụ thể hóa việc triển khai nghị quyết bằng các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, có 8/8 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh do đơn vị mình phụ trách. Hằng năm một số huyện, thành phố đã lồng ghép nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết 08-NQ/TU đề ra.

Nhằm tạo chuyển biến về hành động của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống", đồng thời đăng tải nội dung chuyên mục trên Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh, địa phương tăng cường phối hợp trong quá trình thẩm định dự án, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân... Tích cực rà soát các TTHC, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, nhất là các TTHC liên quan đến nâng cao chỉ số PCI.

Cải thiện PCI giúp thu hút đầu tư

Với sự nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở, điểm số PCI của tỉnh đã liên tục tăng qua các năm, trong đó một số chỉ số thành phần được cải thiện tích cực như: Chỉ số chi phí không chính thức tăng từ 4,93 điểm năm 2015 lên 5,99 điểm năm 2020; chỉ số tính năng động tăng từ 4,24 điểm năm 2015 lên 5,25 điểm năm 2020; chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng từ 4,4 điểm năm 2015 lên 5,62 điểm năm 2020... số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức, tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu giảm.

Chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. Đến nay 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm ứng dụng riêng. 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống một cửa điện tử. Hiện, nhiều TTHC được rút ngắn thời gian xử lý như: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đã rút ngắn xuống còn 01 ngày làm việc; thời gian cấp Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh từ 35 ngày xuống còn 12 ngày; thời gian giải quyết TTHC đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu từ 30 ngày xuống trung bình còn 22,5 ngày; thời gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; thời gian hoàn thuế giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm...

Tỉnh đã từng bước xây dựng được môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn, quan tâm đề xuất thực hiện các dự án đầu tư như: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji, Tập đoàn Vingroup…

Phấn đấu nâng dần vị trí xếp hạng PCI

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, điểm số PCI của Bắc Kạn có tăng song thứ hạng PCI của tỉnh nhìn chung không thay đổi nhiều (năm 2015 xếp hạng 60/63, năm 2020 là 59/63) vẫn thuộc nhóm trung bình so với cả nước. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển chậm, doanh nghiệp thành lập mới còn thấp, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, còn nhiều doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, trình độ quản lý doanh nghiệp còn bất cập, thiếu phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Quỹ đất sạch dành cho thu hút đầu tư còn hạn chế, thiếu nguồn lực để phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án; một số chính sách chưa tạo được thuận lợi cho thu hút đầu tư. Vẫn còn doanh nghiệp phản ánh tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC tại một số cơ quan, đơn vị; một số doanh nghiệp còn bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên trong 1 năm; nội dung thanh, kiểm tra còn trùng lặp; một số đơn vị giải quyết TTHC cho doanh nghiệp, người dân còn mất nhiều thời gian.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về tư duy, nhận thức, quan điểm chỉ đạo ở từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện việc nâng cao chỉ số PCI. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xác định rõ cơ quan được phân công làm đầu mối theo dõi, chịu trách nhiệm cải thiện các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và phục vụ tốt cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Tập trung thu hút nguồn vốn để xây dựng cơ sở, hạ tầng cơ bản mang tính thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, phát triển du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái; phát triển bất động sản; khai thác các lĩnh vực có tiềm năng như chế biến nông, lâm sản... Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bích Ngọc

Xem thêm