Nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm lâm

BBK- Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác cán bộ, Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức Kiểm lâm, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2021-2025. Tập trung nâng cao các mặt về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong công tác; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong giai đoạn trước để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ với các nội dung chủ yếu như: Công tác tham mưu; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), bảo tồn đa dạng sinh học; thực thi pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp; nghiên cứu và đề xuất với các cấp, các ngành nội dung để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm lâm ảnh 1
Kiểm lâm Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc cùng với người dân quản lý, bảo vệ rừng.

Năm 2022, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ, với các nội dung chủ yếu tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động người dân chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chi cục Kiểm Lâm tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, trọng tâm là các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, chế biến tiêu thụ lâm sản trái pháp luật; vi phạm các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Cùng với đó, đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR theo dự án đã được phê duyệt…

Để chủ động thực hiện tốt các kế hoạch nâng cao năng lực đã ban hành, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, trong đó đặc biệt quan tâm đến các lớp bồi dưỡng chuyên sâu và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức mới được tuyển dụng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay Chi cục Kiểm lâm đã mở 02 lớp tập huấn gồm: Lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho Kiểm lâm phụ trách địa bàn cho 35 học viên là Kiểm lâm phụ trách địa bàn. Nội dung chủ yếu tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã lập; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực lâm nghiệp; công tác tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp.

Lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ và PCCCR, cho 40 công chức, viên chức mới tuyển dụng. Nội dung các học viên được tập huấn sử dụng phần mềm mapinfo, máy định vị GPS, phần mềm bản đồ trên điện thoại di động; về xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, học viên được thảo luận các tình huống về quản lý bảo vệ rừng, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp qua đó đã nắm được quy trình và rút kinh nghiệm được từ những vướng mắc, sai sót trong công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Qua các lớp tập huấn, các học viên tham gia đã nắm được các kỹ năng trong thực hiện tuyên truyền; xử lý tình huống trong thực hiện nhiệm vụ… đây là những kiến thức cần thiết, thiết thực có ý nghĩa thực tiễn áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ cho kiểm lâm địa bàn.

Bên cạnh đó, Chi cục đã chú trọng đến việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng an ninh… Đồng thời, chấn chỉnh tác phong, lề lối, ý thức kỷ luật, chấp hành kỷ cương của công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức như ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, đội, đơn vị trực thuộc để triển khai đến công chức, viên chức; tổ chức sinh hoạt chính trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện và bàn giải pháp thực hiện tiếp theo; lãnh đạo Chi cục tăng cường kiểm tra công vụ tại các đơn vị và các trạm kiểm lâm; thành lập các tổ công tác đi cơ sở nắm tình hình...

Có thể thấy, công tác cán bộ được Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn chú trọng, quan tâm. Việc kỷ luật công chức, viên chức kiểm lâm vi phạm khuyết điểm được xử lý rất nghiêm túc; công tác điều động, luân chuyển hàng chục cán bộ, kiểm lâm viên từ địa bàn này sang địa bàn khác được thực hiện thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, đồng thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra, góp phần quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả./.

Phan Quý

Xem thêm