Ngày Dân số Thế giới 11/7:

Nâng cao chất lượng dân số, hướng tới một tương lai bền vững

Chủ đề Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2022 được Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) lựa chọn là "Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người". Đây là dịp để mỗi quốc gia, mỗi địa phương nhìn lại việc kiểm soát và phát triển dân số, từ đó có những hoạt động thiết thực, góp phần giảm sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng dân số, hướng tới một tương lai bền vững.

Tuyên truyền công tác dân số năm 2022 tại Xuân Lạc (Chợ Đồn)
Tuyên truyền công tác dân số năm 2022 tại xã Xuân Lạc (Chợ Đồn).

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, năm 2011, dân số thế giới đạt 7 tỷ người; năm nay, con số dự kiến sẽ là 8 tỷ. Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho một xã hội lành mạnh hơn được củng cố bởi các quyền và lựa chọn. Nhưng sân chơi không và chưa bao giờ bình đẳng. Vì giới tính, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật và nguồn gốc, cùng với các yếu tố khác, vẫn còn quá nhiều người bị phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực. Do vậy, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không quan tâm đến những người bị bỏ lại phía sau.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, theo đánh giá của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định, năm 2010 là 1,03% và năm 2021 là 1%; tỷ suất sinh thô 11,2%; tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 69,7%. Bắc Kạn đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao với 65% tổng dân số nên đã tạo lợi thế về nguồn lao động phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên hiện nay, công tác dân số tại tỉnh đang gặp một số khó khăn, thách thức như: Bắc Kạn xếp trong nhóm các tỉnh có mức sinh cao; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, tăng dần qua các năm gần đây; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao (năm 2020 ở mức 112,1 trẻ em nam/100 trẻ em nữ; năm 2021 tỷ số giới tính khi sinh 120 trẻ em nam/100 trẻ em nữ); tốc độ già hóa dân số nhanh và thuộc nhóm các tỉnh có chất lượng dân số thấp nhất cả nước.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác dân số trên địa bàn những năm gần đây có sự thay đổi liên tục, chưa ổn định, nhất là ở cơ sở; nguồn lực đầu tư cho công tác dân số còn rất hạn chế; nhận thức của một bộ phận người dân, ngay cả một số cán bộ, đảng viên về công tác dân số chưa đúng; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông dân số.

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay, cùng với khắc phục những khó khăn, còn là dịp để các cấp, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác dân số giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh. Trong đó tập trung giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số; duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số; nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng dân số để hướng tới một tương lai bền vững./.

Việt Bắc

Xem thêm