Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện, dự kiến sẽ được nghiệm thu vào tháng 12/2023. Kết quả của đề tài sẽ được vận dụng trong thực tiễn, giúp việc tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở đạt chất lượng tốt hơn.
Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn.
Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn.

Xã Xuân La là một trong bốn đơn vị được Ban Chủ nhiệm đề tài và Huyện ủy Pác Nặm lựa chọn xây dựng mô hình công tác tuyên giáo cơ sở. Qua 03 đợt tập huấn, đề tài đã góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ ban tuyên giáo cấp xã, cán bộ thôn, tổ về nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo cơ sở; kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở. Từ đó, thực hành, vận dụng vào thực tiễn ở địa phương, khắc phục một số hạn chế, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn.

Theo đó, xã đã hoàn thiện tổ chức bộ máy ban tuyên giáo, hiện có 09 đồng chí, do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Kế hoạch công tác tuyên giáo đã được xây dựng rõ mục đích, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện; nội dung đã sát với chỉ đạo của cấp trên, tình hình thực tế của địa phương.

Cùng với đó, xã xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên với 13 người gồm bí thư các chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ (hằng tháng), sinh hoạt chuyên đề (hằng quý); duy trì sinh hoạt chào cờ, ghi danh “Người tốt, việc tốt”. Chỉ đạo, định hướng về nội dung tuyên truyền chương trình truyền thanh phù hợp với tình hình địa phương, các tin, bài ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực.

Thời gian qua, việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy công tác tuyên giáo cơ sở trên địa bàn huyện Pác Nặm luôn được các cấp ủy đảng quan tâm và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 10/10 Ban Tuyên giáo đảng ủy cơ sở với 88 thành viên. Các đảng bộ xã tổ chức bộ máy thực hiện công tác tuyên giáo theo mô hình phân công cán bộ trong cấp ủy phụ trách, thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, không có lương, phụ cấp khác. Trong đó 10/10 xã có Trưởng ban là Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban là đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thành viên là trưởng các hội, đoàn thể xã và công chức làm công tác văn phòng đảng ủy. Ban Tuyên giáo đảng ủy cơ sở làm việc theo chế độ lãnh đạo tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cá nhân.

Sau gần 2 năm triển khai nghiên cứu và tham khảo, tổ chức khảo sát tại các huyện, thành ủy, tập huấn thực tế mô hình công tác tuyên giáo ở cơ sở đối với 4 xã, phường, thị trấn thí điểm; tiếp thu ý kiến đóng góp của những nhà khoa học ở Trung ương; các ý kiến đóng góp của Thường trực và ban tuyên giáo các huyện, thành ủy; những người có kinh nghiệm và có tâm huyết đối với công tác tuyên giáo cơ sở trên địa bàn tỉnh, đến nay việc thực hiện Đề tài khoa học đã hoàn thành, đảm bảo theo các yêu cầu đặt ra.

Đề tài đã tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua: Phân tích công tác tuyên giáo cơ sở và công tác lãnh đạo, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo cơ sở trên các lĩnh vực, như: Giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống lịch sử; tuyên truyền, cổ động; dư luận xã hội; văn hóa, văn nghệ; khoa giáo. Mối quan hệ phối hợp giữa ban tuyên giáo với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trong thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở...

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, Ban Chủ nhiệm đề tài đã đưa ra đánh giá chung về kết quả đạt được, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của các hạn chế; từ đó, làm căn cứ nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

Ban Chủ nhiệm đề tài đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn, với các nhóm giải pháp như: Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên giáo cơ sở. Về tổ chức bộ máy và hoạt động công tác tuyên giáo cơ sở. Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo cơ sở. Kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở. Các tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở. Đề xuất tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực và đề xuất chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn...

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.

Đồng thời, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo cơ sở; hướng dẫn xây dựng mô hình công tác tuyên giáo và trực tiếp tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập các nhóm thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trọng tâm nhằm từng bước đổi mới phương thức thực hiện công tác tuyên giáo; điều chỉnh việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho người cùng lúc thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên kiêm nhiệm, hướng dẫn hình thành hệ thống tuyên truyền viên cơ sở và chỉ đạo tăng cường nghiệp vụ tuyên giáo, khắc phục những hạn chế sau khi khảo sát đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo…/.

Xem thêm