Nắm tình hình triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 1 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều 16/11, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, do đồng chí Lưu Ngọc Trung- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp tục làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm nắm tình hình triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Chiều 16/11, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, do đồng chí Lưu Ngọc Trung- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp tục làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm nắm tình hình triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo: Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 381 lớp 1 với 6.048 học sinh. Công tác dạy và học lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn toàn tỉnh đã được các nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và cơ bản đáp ứng được lộ trình triển khai thực hiện đổi mới giáo dục. Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thống nhất lựa chọn các đầu sách khác nhau thuộc 3/5 bộ sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Sau hai tháng triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 cho thấy: Các bản sách giáo khoa đã chọn có kênh chữ, kênh hình, khổ sách, trọng lượng phù hợp với đối tượng học sinh lớp 1; kết cấu các bài học hợp lý, nội dung kiến thức có chiều sâu đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục và văn hóa, thẩm mỹ và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, qua triển khai cũng còn một số khó khăn như: Nguồn học liệu trên kho học liệu số của sách giáo khoa môn Tiếng Việt chưa thật sự phong phú. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn chậm so với yêu cầu. Tỷ lệ giáo viên trên lớp chưa đảm bảo 1,5 giáo viên/lớp. Triển khai dạy học môn tự chọn trên địa bàn tỉnh, còn thiếu giáo viên môn Tiếng Anh...

Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo một số nội dung như: Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí cho tỉnh, để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo lộ trình và hỗ trợ tỉnh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giai đoạn 2021 - 2022. Kiến nghị Bộ Nội vụ không áp dụng việc cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 10% đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh; giao đủ số lượng người làm việc theo định mức, nhằm đảm bảo việc dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sớm ban hành văn bản sửa đổi định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập cho phù hợp với việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của từng vùng, miền.../.

Việt Bắc

Xem thêm