Năm 2023: Chỉ số hài lòng của người dân tỉnh Bắc Kạn đối với sự phục vụ Y tế công đạt 84,87%

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Theo Quyết định 1668/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh, chỉ số hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ Y tế công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đạt 84,87%.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khám, chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân xã Vũ Muộn (Bạch Thông) ảnh 1

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khám, chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân xã Vũ Muộn (Bạch Thông)

Kết quả này được tổng hợp từ các nội dung: Đánh giá, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám, chữa bệnh do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ tiêm chủng do Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh cung cấp.

Năm 2022, chỉ số này đạt 84,84%./.

Xem thêm