Na Rì thực hiện chặt chẽ kế hoạch tuyển quân năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Với phương châm “bảo đảm chặt chẽ, công bằng, khách quan, đúng luật, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng ngày càng nâng lên”, đến nay Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Na Rì đã hoàn thành các bước khám sơ tuyển đạt chỉ tiêu, chất lượng theo kế hoạch tuyển quân năm 2024.
Thanh niên huyện Na Rì làm thủ tục đăng ký khám sơ tuyển.

Thanh niên huyện Na Rì làm thủ tục đăng ký khám sơ tuyển.

Huyện Na Rì đã phát lệnh khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đến 393 công dân. Mặc dù quá trình thực hiện công tác tuyển quân, huyện Na Rì còn gặp những khó khăn như: Phân bố dân cư trên địa bàn rộng, giao thông cách trở; công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi học, làm ăn xa số lượng khá lớn… Nhưng với sự chỉ đạo, vào cuộc tích cực, quyết liệt, đồng bộ của các cấp từ tỉnh, huyện, xã, thôn… trong các ngày khám sơ tuyển, tất cả công dân đều có mặt đủ tại điểm khám đúng quy định.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ quan trọng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Rì đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến mọi công dân; tổ chức rà soát, quản lý số công dân trong độ tuổi nhập ngũ chặt chẽ, chu đáo.

Đồng chí Hiến Văn Tứ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lương Thượng cho biết: “Ðể làm tốt công tác tuyển quân, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, Ban CHQS xã đã tham mưu cho UBND xã rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng làm cơ sở để thực hiện khám tuyển NVQS. Làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để triển khai thực hiện sơ tuyển nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ chặt chẽ, đồng bộ”.

Anh Hoàng Văn Dưỡng, ở thôn Nà Chang, xã Xuân Dương thổ lộ: “Ðược Đoàn thanh niên xã tuyên truyền nên khi gia đình báo tin có lệnh gọi khám sức khỏe NVQS, mặc dù đang làm ăn xa nhà, tôi đã nhanh chóng thu xếp công việc để về đúng thời gian theo lệnh”.

Nhìn chung các địa phương trong huyện đều thực hiện nghiêm túc các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức tự thâm nhập “3 gặp, 4 biết” (gặp địa phương, gia đình và công dân; biết về tình hình sức khỏe, trình độ văn hóa, lịch sử chính trị và hoàn cảnh gia đình) để bảo đảm chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ. Các bước tiến hành tuyển chọn được thực hiện một cách chặt chẽ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Thượng tá Mã Đoàn Phi, Phó Chỉ huy trưởng Động viên, Ban CHQS huyện Na Rì cho biết: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển quân năm 2024 tại các địa phương trong huyện đã và đang được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Ðến thời điểm này, đã cơ bản hoàn thành sơ tuyển cấp cơ sở, Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng những công dân đủ điều kiện để khám vòng huyện; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024”./.

Xem thêm