Na Rì tập trung thực hiện các chỉ tiêu 2021

Năm 2021, huyện Na Rì đề ra hơn 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều chỉ tiêu được xác định là có những khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm địa phương đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành sớm nhất kế hoạch đề ra.

Năm 2021, huyện Na Rì đề ra hơn 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều chỉ tiêu được xác định là có những khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm địa phương đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành sớm nhất kế hoạch đề ra.

Hội Nông dân tỉnh và cán bộ huyện Na Rì kiểm tra mô hình trồng khoai tây ở xã Trần Phú
Hội Nông dân tỉnh và cán bộ huyện Na Rì kiểm tra mô hình trồng khoai tây tại xã Trần Phú.

Ngay sau Tết Nguyên đán, huyện Na Rì đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, huyện không tổ chức các lễ hội xuân, do đó, việc sản xuất được bắt tay vào triển khai ngay từ đầu năm. Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt- Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Ngay sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền đến bà con nông dân cần khẩn trương ra đồng làm đất, gieo trồng đúng khung thời vụ...

Mục tiêu chung của năm 2021, huyện Na Rì đề ra là: Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành để ổn định và phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của huyện, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Tiếp tục phát triển nông - lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tập thể; tăng cường quản lý đầu tư công. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nông Văn Nguyên- Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết: Đối với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển, chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ. Căn cứ vào đó, các địa phương, đơn vị thực hiện bám sát chương trình hành động, báo cáo, kiểm tra hằng tháng, hằng quý...

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND huyện Na Rì đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành các chương trình làm việc cụ thể. Đồng thời, phân công từng đồng chí phụ trách các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Niềm tin, khí thế mới đang lan tỏa khắp các địa phương của huyện Na Rì, từ những quyết sách mới của huyện, thể hiện rõ quyết tâm cao sớm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2021./.

Duy Khánh

Xem thêm