Na Rì tăng cường công tác phòng chống cháy rừng mùa khô

Với đặc điểm là một huyện miền núi có địa hình rừng núi phức tạp, huyện Na Rì chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Với đặc điểm là một huyện miền núi có địa hình rừng núi phức tạp, huyện Na Rì chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, huyện Na Rì đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (BVR&PCCCR). Hạt và các Trạm Kiểm lâm trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ và người dân trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo cấp huyện, xã xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng sát với tình hình thực tế và được triển khai đến các thôn, bản, chủ rừng để thực hiện.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì phối hợp với địa phương tuyên truyền về các chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng tại xã Vũ Loan
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì phối hợp với địa phương tuyên truyền các chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng tại xã Vũ Loan.

Để chủ động phòng cháy rừng trong mùa khô 2019, ngay từ cuối năm 2018, cùng với việc tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác năm, Ban Chỉ đạo quản lý tài nguyên cấp huyện đã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong năm. Tại cấp xã có 17 ban chỉ huy, với 226 thành viên, các xã nằm trong vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng thực hiện hợp đồng ký kết quản lý bảo vệ rừng; kiện toàn 191 tổ, đội phòng cháy chữa chảy rừng ở các thôn, bản, với hơn 1.000 thành viên.

Trong năm, Hạt Kiểm lâm huyện xây dựng kế hoạch trực phòng cháy chữa cháy hiệu quả diện tích rừng hiện có, đề ra nhiều giải pháp ngăn chặn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Hạt còn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã… Từ những nỗ lực trên, trong năm 2019, trên địa bàn huyện không có cháy rừng xảy ra.

Huyện Na Rì đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng. Bằng các hình thức tuyên truyền loa tại khu dân cư, các buổi họp dân hoặc lồng ghép vào các cuộc họp khác của xã, thôn để đưa các nội dung, các văn bản pháp luật liên quan công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản đến từng người dân. Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các xã tổ chức họp dân, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đưa công tác quản lý, bảo vệ rừng vào thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư thôn, bản. Chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Trong những tháng qua, Hạt Kiểm lâm và các Trạm kiểm lâm phụ trách địa bàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn được hơn 300 cuộc họp thôn, bản với hơn 9.700 lượt người tham gia. Cán bộ kiểm lâm tăng cường hướng dẫn chủ rừng thiết kế các băng cản lửa bao quanh để ngăn chặn cháy lan khi đốt thực bì để trồng rừng. Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xảy ra cháy rừng.

Ông Lục Văn Thuần- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì cho biết: Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả phòng chống cháy rừng bằng các giải pháp toàn diện, trong công tác chữa cháy rừng, huyện luôn xác định thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Những ngày thời tiết khô hanh kéo dài lực lượng chức năng tổ chức trực 100% quân số 24/24 giờ; thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin cấp dự báo cháy rừng, phát hiện sớm các điểm cháy để thông báo với UBND các xã, Trạm Kiểm lâm cũng như xử lý thông tin báo cháy từ Tổ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng để chủ động huy động, điều động lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.

Để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục duy trì hiệu quả việc phối hợp với các địa phương; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân./.

Tùng Vân

Xem thêm