Na Rì phấn đấu 12 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Năm 2021, huyện Na Rì xây dựng được 10 thôn đạt thôn nông thôn mới, nâng tổng số thôn nông thôn mới của huyện lên 15 thôn. Năm 2022, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 12 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Thôn NTM Nà Đon, xã Kim Lư tích cực duy trì thôn NTM, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới
Thôn Nà Đon, xã Kim Lư tích cực duy trì thôn nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.

Để đạt kế hoạch đề ra, UBND huyện chỉ đạo các xã lựa chọn những thôn có cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế để có thể về đích thôn nông thôn mới trong năm; tổ chức họp dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của từng hộ tham gia xây dựng thôn nông thôn mới. Theo các tiêu chí như: 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên từ nguồn điện; văn hóa y tế, giáo dục đạt chuẩn; môi trường được đảm bảo; chi bộ thôn trong sạch vững mạnh và an ninh trật tự xã hội được đảm bảo; chấp hành tốt pháp luật, thực hiện quy ước hương ước của cộng đồng dân cư; có mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, người dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc liên kết sản xuất hàng hóa, đáp ứng được tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo…

Huyện tiếp tục đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của người dân là quan trọng, sự hỗ trợ ngân sách nhà nước là cần thiết”... Phấn đấu tiếp tục duy trì xã NTM nâng cao đã đạt./.

Tùng Vân

Xem thêm