Na Rì nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới

Đến nay, huyện Na Rì đã có 02 xã đạt xã nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Năm 2022, huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng thêm 02 xã NTM và duy trì 01 xã NTM nâng cao.

Nhân dân thôn Chợ A, xã Côn Minh nỗ lực phấn đấu xây dựng các tiêu chí để về đích xã NTM năm 2022 theo kế hoạch
Nhân dân thôn Chợ A, xã Côn Minh nỗ lực phấn đấu thực hiện các tiêu chí để về đích xã NTM năm 2022 theo kế hoạch.

Đồng chí Lâm Văn Tinh- Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình MTQG xã Kim Lư cho biết: "Bám sát văn bản, hướng dẫn của huyện, tỉnh và Bộ tiêu chí NTM nâng cao tỉnh Bắc Kạn, Kim Lư đã xây dựng kế hoạch, giải pháp để thống nhất thực hiện dựa trên các tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Đồng thời triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giúp nâng cao giá trị cây trồng, vật nuôi và tạo việc làm cho lao động địa phương. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ các chương trình, dự án, chủ động củng cố, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Việc nâng cao chất lượng từng tiêu chí được cụ thể hóa để phân công cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, phụ trách và cam kết trong thực hiện... Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, tháng 3/2021, xã Kim Lư tiếp tục được công nhận đạt xã NTM nâng cao. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, Kim Lư tiếp tục nỗ lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao năm 2022".

Nhận thức của người dân được nâng lên, thay đổi cách nhìn nhận về Chương trình MTQG xây dựng NTM, người dân làm chủ thể, trực tiếp hưởng lợi; cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ... Huyện đã thành lập 21 nhóm các cơ quan, đơn vị của huyện cùng với Nhân dân địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Từ năm 2016 - 2021, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã giúp đỡ các xã xây dựng NTM được hàng nghìn công lao động, tiền mặt và hiện vật giúp các xã.

Đến nay, huyện Na Rì đã có số tiêu chí bình quân đạt 12,75 tiêu chí/xã. Số xã đạt 19/19 tiêu chí có 02 xã (Kim Lư và Cường Lợi); số xã đạt từ 15-18 tiêu chí có 01 xã (Côn Minh); 13 xã còn lại đạt từ 10-14 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Quế là cây trồng được xã Kim Lư đưa vào nhóm cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nâng cao thu nhập bền vững để duy trì xã NTM nâng cao trong những năm tiếp theo (trong ảnh: Người dân xã Kim Lư vào vụ thu hoạch sản phẩm từ cây quế)
Quế là cây trồng được xã Kim Lư đưa vào nhóm cây trồng chủ lực, nâng cao thu nhập để duy trì xã NTM nâng cao trong những năm tiếp theo (trong ảnh: Người dân xã Kim Lư vào vụ thu hoạch sản phẩm từ cây quế).

"Với một huyện còn nhiều khó khăn như Na Rì thì đạt được kết quả trên là một sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự chung tay nỗ lực của Nhân dân các dân tộc trên toàn huyện. Những năm qua, huyện luôn bám sát tốt chủ trương, các văn bản hướng dẫn của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo; lấy việc xây dựng hộ gia đình tiêu biểu, cách làm hay, mới làm hạt nhân để biểu dương; tiêu chí dễ, cần ít vốn đầu tư để làm trước; lấy kinh nghiệm từ những mô hình, cách làm phù hợp với người dân nhân ra diện rộng…", đồng chí Hoàng Văn Thiên- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì khẳng định.

Huyện Na Rì đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2022 xây dựng thêm 02 xã đạt xã NTM (dự kiến xã Côn Minh và xã Trần Phú); duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 02 xã NTM; trong đó, xã Kim Lư tiếp tục phấn đấu duy trì xã NTM nâng cao; các xã còn lại phấn đấu hoàn thành tăng thêm ít nhất 01 tiêu chí; nâng số tiêu chí bình quân đạt 13 tiêu chí/xã.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp; triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM.../.

Tùng Vân

Xem thêm