Na Rì đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình giảm nghèo

BBK - Năm 2023, huyện Na Rì được giao gần 117 tỷ đồng vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Hiện các địa phương đã và đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.