Văn Lang đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Văn Lang đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

BBK - Nhằm sớm hoàn thành về đích nông thôn mới theo lộ trình, xã Văn Lang (Na Rì) đã có nhiều hướng đi mới để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân ở địa phương.