MTTQ tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Chiều 14/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Các đồng chí Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Chiều 14/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Các đồng chí Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Các đại biểu tham gia hội thảo.
Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Phần bối cảnh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại biểu đề nghị cần đánh giá thêm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời điểm từ cuối năm 2019 đến năm 2020 tới các mặt của đời sống kinh tế - xã hội nhất là phát triển kinh tế… Cần bổ sung công tác cán bộ còn hạn chế là do chưa có điểm đổi mới và đột phá về tư duy; về chất lượng đội ngũ cán bộ còn mang nặng tư tưởng bình quân, máy móc, trông chờ… Cần đánh giá thêm về dịch tả lợn châu Phi và dịch Covid-19.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đại biểu đề nghị cần nêu tóm tắt những chỉ tiêu chính của Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh những chỉ tiêu đạt và vượt, 24 chỉ tiêu không đạt từ đó diễn giải nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho từng nhóm vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh… Báo cáo cần chỉ ra được những hạn chế cụ thể, rõ ràng hơn và đánh giá được nguyên nhân để làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Về nội dung cụ thể, nên xem xét bổ sung một số hoạt động điển hình của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội minh chứng cho việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mang lại hiệu quả cao trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu đề nghị bổ sung thêm các giải pháp phát triển đảng viên trong các chi, đảng bộ cơ sở. Tỉnh cần có giải pháp thu hút các dự án vào các khu công nghiệp, tránh lãng phí tài nguyên đất. Đề nghị bổ sung thêm giải pháp về nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra và ngăn chặn kịp thời tình trạng trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng và lạm dụng quỹ BHXH. Đề nghị tiếp tục làm tốt công tác tổ chức - cán bộ, chọn cử đúng người, bố trí, sắp xếp đúng chỗ như lời đồng chí Tổng Bí thư nói: "Công tác cán bộ là then chốt của then chốt”. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn Đảng, toàn dân, trước hết là cho cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên và người dân hiểu và áp dụng, phát huy đúng đắn quyền làm chủ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thường xuyên, hiệu quả, thiết thực hơn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Toàn bộ các ý kiến góp ý sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, chuyển Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh xem xét, bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII./.

Việt Bắc

Xem thêm