Một số nội dung và mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bậc học mầm non.
Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bậc học mầm non.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, giáo viên được đào tạo các chuyên ngành chưa đáp ứng để giảng dạy các môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học; môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng hỗ trợ đào tạo gồm: Viên chức có trình độ đại học, có năng lực về tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mĩ thuật, có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy các môn Tin học, Tin học và Công nghệ, ngoại ngữ, môn tiếng dân tộc thiểu số, Âm nhạc, Mĩ thuật cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Nội dung và mức hỗ trợ được quy định như sau: Viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị quyết này được hưởng các chính sách hỗ trợ gồm: Chi phí dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc; hỗ trợ chi phí đi lại (1 lượt đi và về, nghỉ lễ, nghỉ Tết) từ cơ quan đến nơi học tập cách trụ sở cơ quan từ 10km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15km trở lên (đối với các xã còn lại): Theo hình thức khoán 1.000 đồng/km.

Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến đào tạo, bồi dưỡng: Học vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật: Hỗ trợ bằng 40% mức khoán quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Học liên tục vào các ngày trong tuần: Hỗ trợ bằng 20% mức khoán quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính…

Viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo trình độ đại học phải cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo. Việc đền bù chi phí đào tạo được thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 14 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức./.

Đăng Bách

Xem thêm