TRUYỆN NGẮN

Món quà năm mới

BBK - “Tết đến nơi rồi” bà Yên chắc mẩm trong bụng rồi đi xuống bếp. Bà lấy trên gác bếp xuống những xâu nấm hương thơm lựng, vừa đủ độ nâu màu khói bếp rồi cẩn thận lật giở từng xâu kiểm tra độ khô.
Món quà năm mới
0:00