Mô hình “Xã hoạt động tự quản bảo vệ môi trường”phát huy hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Đến nay, mô hình “Xã hoạt động tự quản bảo vệ môi trường” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì đã được triển khai rộng khắp ở các địa phương góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường của người dân.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng mô hình “Xã hoạt động tự quản bảo vệ môi trường” tại xã Quảng Khê (Ba Bể) và xã Yên Mỹ (Chợ Đồn) đến nay mô hình đã được nhân rộng ở nhiều địa phương.

Để phát huy hiệu quả của mô hình, Ủy ban MTTQ 02 xã được chọn xây dựng mô hình điểm tổ chức triển khai, tuyên truyền và ban hành nghị quyết về tăng cường công tác vệ sinh môi trường đến cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân để người dân hiểu bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người dân.

Lực lượng ĐVTN huyện Ba Bể ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Lực lượng ĐVTN huyện Ba Bể ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Các xã đã tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân tự giữ gìn, bảo vệ môi trường góp phần thay đổi về nhận thức trong công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sống, xử lý rác thải hợp lý, chôn lấp xác động vật chết, chủ động phân loại rác thải, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tại xã Quảng Khê, Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình trên địa bàn xã và tham mưu chọn khu dân cư thôn Nà Chom để tổ chức triển khai mô hình và tuyên truyền Nhân dân tự thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng chỉnh trang nhà cửa, các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, sản xuất đảm bảo vệ sinh, môi trường, không khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, tích cực hưởng ứng trồng và bảo vệ rừng.

Đến nay xã đã tổ chức triển khai tuyên truyền đến 11/11 khu dân cư trên địa bàn toàn xã có 800 lượt người tham dự, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường có xác nhận của Ủy ban MTTQ xã…

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong bảo vệ môi trường khu vực công cộng

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong bảo vệ môi trường khu vực công cộng

Ông Triệu Văn Thế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Khê cho biết: Đến nay rác ở các khu vực dân cư đã được thu gom đúng nơi quy định, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư đạt trên 85%. Tỷ lệ các hộ dân có các công trình nhà tiêu, nhà tắm, có chuồng trại hợp vệ sinh tăng lên rõ rệt, hoạt động của mô hình đã góp phần tích cực bảo vệ môi trường ở địa phương và góp phần trong xây dựng nông thôn mới đặc biệt là bảo vệ môi trường nguồn nước chảy vào hồ Ba Bể.

Cũng như xã Quảng Khê, Ủy ban MTTQ xã Yên Mỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai mô hình trên địa bàn xã và tham mưu chọn khu dân cư điểm thôn Ủm Đon để phối hợp với MTTQ tỉnh tổ chức triển khai mô hình và tuyên truyền Nhân dân tự thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng chỉnh trang nhà cửa, các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, sản xuất đảm bảo vệ sinh, phối hợp tổ chức triển khai tuyên truyền đến 08/08 khu dân cư trên địa bàn.

Sau khi xây dựng mô hình nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường sống được nâng lên do đó tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải của xã đạt trên 85%. Đến nay đã có 351/413 hộ có các công trình nhà tiêu, nhà tắm, có chuồng trại hợp vệ sinh. Số hộ gia đình trong địa bàn xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm cơ bản đều thực hiện quy định vệ sinh môi trường, Nhân dân đã có ý thức bảo vệ môi trường như thu gom và đốt rác thải, vệ sinh chuồng trại gia súc gia cầm sạch sẽ…

Việc xây dựng mô hình “Xã hoạt động tự quản bảo vệ môi trường” có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của bà con Nhân dân trong khu dân cư. Việc giữ gìn, bảo vệ môi trường bền vững còn tạo sự phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duy trì 02 mô hình điểm “Xã hoạt động tự quản bảo vệ môi trường” tại huyện Ba Bể và Chợ Đồn. Chủ trì thực hiện 53 mô hình tự quản ở khu dân cư; 16 mô hình phối hợp với ngành đoàn thể; đang triển khai 03 mô hình thu gom, xử lý rác thải ở các xã đã góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Xem thêm