Mô hình vịt bầu cổ xanh ở Đồng Thắng

Triển khai tháng 8/2021 từ nguồn vốn sự nghiệp tỉnh, mô hình vịt bầu cổ xanh do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện tại xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Vịt bầu cổ xanh ở xã Đồng Thắng được nuôi theo hình thức bán chăn thả. ảnh 1
Vịt bầu cổ xanh ở xã Đồng Thắng được nuôi theo hình thức bán chăn thả.

Theo đó, mô hình hỗ trợ 800 con giống cho 4 hộ thuộc diện khó khăn của xã. Nhà nước hỗ trợ 100% giống, thức ăn từ 1 đến 3 tuần tuổi, từ tuần tuổi thứ 4 trở đi các hộ tự chủ về nguồn thức ăn.

Dưới dự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, mô hình vịt bầu cổ xanh phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt từ 90% trở lên. Đây là giống vịt ta, chất lượng tốt, do Trung tâm Khuyến nông tỉnh sản xuất, phục tráng từ dòng bố mẹ thuần chủng nhằm mục đích giữ gìn nguồn giống bản địa, tiến tới cung cấp con giống và nhân rộng phục vụ nhu cầu chăn nuôi của bà con trên địa bàn tỉnh. Thời gian nuôi khoảng 4 tháng trở lên là có thể bán, giá bình quân 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Trong năm 2021, mô hình vịt bầu cổ xanh đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai tại 4 địa phương, gồm: Xã Đồng Thắng (Chợ Đồn), xã Thanh Mai (Chợ Mới), xã Hiệp Lực (Ngân Sơn) và thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) với tổng đàn 2.500 con./.

Thu Trang

Xem thêm