Mở đường lâm nghiệp Khuổi Hẻo - Khuổi Páp

Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giao, vừa qua, phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) được đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng để mở tuyến đường lâm nghiệp vào khu sản xuất Khuổi Hẻo - Khuổi Páp.

Nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vượt kế hoạch giao.
Nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa tuyến đường vào sử dụng theo kế hoạch.

Tuyến đường có quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại C (TCVN 10380-2014), chiều rộng nền đường 4m, chiều dài toàn tuyến khoảng 2km, hệ thống thoát nước dọc, ngang... Công trình do Liên danh Công ty TNHH 5H và Công ty TNHH xây dựng Hà Long đảm nhiệm thi công, hiện đã thực hiện được khoảng 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Sau khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển nông - lâm sản, giao thương hàng hóa từ khu sản xuất của người dân với bên ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Q.Đ

Xem thêm