Hưởng ứng Ngày Thế giới về di sản nghe nhìn (27/10)

Lưu trữ và phát huy giá trị của các ấn phẩm báo Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Báo Đảng, mà cụ thể đối với tỉnh Bắc Kạn là Báo Bắc Kạn là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn; đây chính là kênh thông tin chính thống phản ánh các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên toàn tỉnh. Từng số báo như một kênh lưu giữ lịch sử, lưu giữ những sự kiện của tỉnh.

Tân Sơn là xã vùng cao của huyện Chợ Mới, đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn. Trước sự phát triển của các thiết bị nghe nhìn, truyền thông, người dân ngày càng được tiếp cận nhiều hơn về những cách làm hay, hiệu quả từ đó học hỏi và làm theo. Trong số những kênh thông tin đó có Báo Bắc Kạn, cả loại hình báo in và báo điện tử.

Chị Triệu Thị Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới (người đứng ngoài cùng bên trái) đang đọc Báo Bắc Kạn cùng bà con.

Chị Triệu Thị Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới (người đứng ngoài cùng bên trái) đang đọc Báo Bắc Kạn cùng bà con.

Chị Triệu Thị Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Sơn (Chợ Mới) cho biết: Thông qua Báo Bắc Kạn, chị em phụ nữ được thông tin về những phong trào thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến, những con người thật, việc thật họ đã làm, đã thành công trên địa bàn tỉnh để từ đó có động lực phấn đấu; khi có điều kiện sẽ đến tận nơi để học hỏi…

“Nhiều thông tin trên báo đã giúp cho chúng tôi tìm ra được những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, cũng đã có những chị em nhờ đọc được thông tin trên báo mà có những hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cho gia đình”, chị Triệu Thị Tiên chia sẻ.

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được quy định tại Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, mới đây là Thông báo số 173-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII). Theo đó, báo Đảng được coi là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

Thực hiện Luật Lưu trữ và Quy định số 270-QĐ/TW ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, phông lưu trữ Báo Bắc Kạn đang được Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Phông lưu trữ của Báo Bắc Kạn tại Văn Phòng Tỉnh ủy.

Phông lưu trữ của Báo Bắc Kạn tại Văn Phòng Tỉnh ủy.

Chị Trịnh Thị Hoài Hương, Chuyên viên phòng Hành chính lưu trữ, Văn Phòng Tỉnh ủy cho biết: Phông lưu trữ của Báo Bắc Kạn được chúng tôi thực hiện theo đúng quy định, lưu trữ đầy đủ từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, để phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin phục vụ các nhu cầu công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và nhu cầu chính đáng khác.

Ngoài phông lưu trữ của Báo Bắc Kạn, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện đầy đủ phông lưu trữ của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc khối Đảng theo Luật Lưu trữ và Quy định số 270-QĐ/TW ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Xem thêm