Lúng túng trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN

Huyện Ngân Sơn được phân bổ hơn 12 tỷ đồng để triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025. Tuy nhiên, hiện nay các xã vẫn đang lúng túng trong triển khai.

Lúng túng trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN ảnh 1
Đối tượng được hỗ trợ là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên trên diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025, mục tiêu nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân…

Dự án 3 của Chương trình là "Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị"; Tiểu dự án 1 là "Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân". Đối tượng được hỗ trợ là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên trên diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao.

Mục tiêu dự án nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người dân làm nghề rừng; hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (gọi tắt là Tiểu dự án 1, Dự án 3).

Theo đó, huyện Ngân Sơn được phân bổ số tiền hơn 12 tỷ đồng để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3; do cấp xã tổ chức triển khai thực hiện. Sau khi có các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, ngày 08/11/2022 huyện Ngân Sơn đã ban hành Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kinh phí và phân bổ cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn phối hợp với các địa phương tuyên truyền, phổ biến các nội dung hỗ trợ thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3
Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn phối hợp với các địa phương tuyên truyền, phổ biến những nội dung hỗ trợ thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3.

Được biết, đến thời điểm này các xã mới bắt tay vào triển khai các bước như lập hồ sơ, chuẩn bị tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, xác định đối tượng rừng cụ thể, lập dự toán khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng… Tuy nhiên, qua trao đổi với lãnh đạo các xã, thị trấn cho thấy, hầu hết các xã đều đang lúng túng trong triển khai thực hiện do khối lượng công việc nhiều, trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm, nên có thể phần lớn kinh phí của năm 2022 sẽ phải trả lại ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn chia sẻ: Sau khi nhận được các văn bản của cấp trên về việc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025, huyện đã tổ chức họp các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn để triển khai. Tuy nhiên, do nguồn vốn phân bổ đến địa phương cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền đến địa phương chậm, mà các nhiệm vụ, công việc thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 có đối tượng thực hiện rộng với nhiều quy định liên quan, đối với một số xã kinh nghiệm thực hiện còn hạn chế nên để bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, sử dụng ngân sách đúng quy định thì mất nhiều thời gian, trong khi đã gần hết năm. Vì vậy, huyện cũng có ý kiến đề xuất các sở, ngành và UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền ở Trung ương cho phép giãn tiến độ thời gian để thực hiện có hiệu quả hơn./.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021.

Ngày 20/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngày 26/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn có Văn bản số 2119 về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3; đôn đốc các huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp với các huyện tiến hành thực hiện.

Văn Lạ

Xem thêm