Lực lượng tiên phong trên mặt trận bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là những cán bộ của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Kạn- một bộ phận của lực lượng An ninh nhân dân, luôn tiên phong trên mặt trận bảo vệ Đảng và sự vững mạnh của hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương.
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phối hợp triển khai công tác bảo vệ cán bộ tại Tòa án nhân dân tỉnh.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phối hợp triển khai công tác bảo vệ cán bộ tại Tòa án nhân dân tỉnh.

Thực hiện nhiệm được giao, dù còn nhiều khó khăn về biên chế, điều kiện làm việc, nhưng lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT nói chung và công tác bảo vệ nội bộ nói riêng.

Thường xuyên củng cố duy trì và phát động sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ, phòng chống khủng bố tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, quan trọng. Bảo vệ an toàn, phối hợp thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nhân sự cho các kỳ đại hội Đảng; các cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương. Chủ động triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đề án đảm bảo an ninh trên các chuyên đề, lĩnh vực văn hóa tư tưởng; văn học - nghệ thuật; giáo dục đào tạo; bưu chính - viễn thông; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2016 đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã 02 lần đạt Cờ thi đua của Bộ Công an, nhiều năm đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", "Đơn vị tiên tiến". 25 lượt tập thể, 50 lượt cá nhân được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Tiêu biểu như: Thượng tá Đào Thị Thu Hồng, Trưởng phòng; Đại úy Đinh Thị Diệu, Đội trưởng Đội An ninh văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông của đơn vị nhiều năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen, đoạt giải ở các cuộc thi do Bộ Công an, tỉnh tổ chức.

Hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của thế giới, trong nước và địa phương tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, có nhiều thuận lợi song cũng đặt ra nhiều thách thức. Đó là sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những sơ hở, thiếu sót, mất cảnh giác trong bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ nội bộ, quản lý cán bộ. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng thực hiện phá hoại, hòng làm suy yếu hệ thống chính trị và nội bộ ta… với thủ đoạn, hoạt động ngày càng thâm độc, tinh vi hơn.

Điều này đòi hỏi lực lượng an ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực vi phạm pháp luật trong nội bộ; kịp thời phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động thâm nhập, cài cắm nội gián, thu thập tài liệu bí mật, phá hoại trong nội bộ của các thế lực thù địch; làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý cán bộ, đảng viên…

Phát huy truyền thống 65 năm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 – 10/5/2023), mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh sẽ không ngừng rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, am hiểu về kinh tế, văn hóa, xã hội, áp dụng hiệu quả thành tựu khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn công tác... Phấn đấu giành thêm những chiến công trên mặt trận thầm lặng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Thế Anh (Công an tỉnh)

Xem thêm