Lục Bình thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 nói chung, công tác giảm nghèo nói riêng, ngay từ đầu năm, xã Lục Bình (Bạch Thông) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án... Kết quả đạt được khá tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho năm 2024 và những năm tiếp theo.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại xã Lục Bình.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại xã Lục Bình.

Chủ tịch UBND xã Lục Bình, ông Nguyễn Văn Hậu cho biết: UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 31/3/2023 về việc thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023. Để việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, cùng với phân tích nguyên nhân nghèo của từng hộ, UBND xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phụ trách, xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Để hỗ trợ người dân, UBND xã đã ban hành các quyết định phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để thực hiện 02 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, gồm: Dự án nuôi dê sinh sản, thực hiện tại thôn Lủng Chang, với kinh phí 500 triệu đồng, có 20 hộ tham gia và Dự án nuôi trâu sinh sản, thực hiện tại 02 thôn Nam Lanh Chang, Bắc Lanh Chang, với kinh phí 390 triệu đồng, có 16 hộ tham gia.

Cùng với đó, xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể, trong năm có 46 người đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, có 03 trường hợp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài ra, xã cũng phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bạch Thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn để đầu tư, phát triển kinh tế. Trên địa bàn hiện có hơn 330 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 19,6 tỷ đồng.

Từ nguồn lực của các chương trình, dự án khác, xã Lục Bình đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; kinh tế tập thể được khuyến khích phát triển. Điều này đã tạo điều kiện cho người dân có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Với sự nỗ lực chung của cấp ủy, chính quyền và người dân, qua đánh giá sơ bộ, tỷ lệ hộ nghèo tính đến thời điểm hiện tại là 8,9%, giảm 4,7% so với thời điểm cuối năm 2022.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế về công tác đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Pác Chang, xã Lục Bình.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế về công tác đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Pác Chang, xã Lục Bình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận người dân trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng. Thu nhập của phần lớn người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, điều kiện thực tế của gia đình không có nhân lực... đã ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo nói riêng, việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Theo Chủ tịch UBND xã Lục Bình, ông Nguyễn Văn Hậu, để đạt được kết quả cao hơn trong công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập của người dân, trong năm 2024, xã sẽ lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, gắn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với các chương trình MTQG khác. Tập trung hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo; sử dụng nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng vào các vùng sản xuất.../.

Xem thêm