Lục Bình nỗ lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo

Những năm qua, người dân xã Lục Bình(Bạch Thông) đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác các nguồn vốn, góp phần từng bước phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân và đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo tại địa phương.

Những năm qua, người dân xã Lục Bình(Bạch Thông) đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác các nguồn vốn, góp phần từng bước phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân và đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo tại địa phương.

Mô hình chăn nuôi lợn thịt ở Lục Bình
Mô hình chăn nuôi lợn thịt ở thôn Nam Lang Chang xã Lục Bình

Đồng chí Hứa Phúc Khởi, Phó chủ tịch UBND xã Lục Bình cho biết: Năm 2010, toàn xã có 106 hộ nghèo/634 hộ, đến năm 2011 thống kê điều tra hộ nghèo theo tiêu chí mới, cả xã Lục Bình có 97/634hộ nghèo, chiếm 15,30%; năm 2012 toàn xã còn khoảng 86/634 hộ. Là một xã nghèo, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp là chính.

Để làm tốt công tác xoá hộ nghèo, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo và giao chỉ tiêu cho từng thôn để có hướng phấn đấu thực hiện. Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền xã đã tích cực vận động nhân dân phát huy nội lực, khắc phục những khó khăn của địa phương để phát triển kinh tế, từng bước xoá đói, giảm nghèo.

Nhằm từng bước giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND xã  phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn. Từ các nguốn vốn hỗ trợ của các chương trình, dự án phát triển của Nhà nước, nhiều hộ nghèo trong xã được hỗ trợ phân bón, giống ngô…

Bên cạnh đó,  chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học vào sản xuất, từng bước thoát nghèo. Trong đó, đẩy mạnh các chương trình khuyến nông, khuyến lâm xây dựng các mô hình mạ cải tiến, mô hình gieo sạ,  cánh đồng 70 triệu đồng/ha với các công thức luân canh Thuốc lá- lúa mùa và 3 lúa- 1 màu với diện tích đăng ký thực hiện trên 28ha; Chương trình tài trợ của tổ chức Childfund hỗ trợ xây dựng các mô hình như Hỗ trợ Dự án nuôi gà thả vườn với quy mô 4.000con cho 80 hộ…

Xã đã tập trung chỉ đạo bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa nhiều giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai các lớp tập huấn kiến thức về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt cho người dân. Nhờ đó, sản lượng lương thực hằng năm tăng lên rõ rệt.

Năm 2012, toàn xã gieo trồng được 182ha lúa, năng suất đạt 47tạ/ha. Trong đó, vụ xuân gieo cấy được 130,7 ha lúa, năng suất đạt 48,5 tạ/ha,  sản lượng đạt 634 tấn; Vụ mùa toàn xã gieo cấy được 182ha, năng suất đạt 45,4tạ/ha, sản lượng đạt 829tấn. Với diện tích ngô 30ha, người dân địa phương đã đưa các giống ngô lai vào thâm canh nên năng suất đạt 36 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 979 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 646,3 kg/người/năm. Ngoài trồng lúa, ngô, người dân còn trồng thuốc là, đỗ tượng và các loại rau đậu khác.

Xã Lục Bình có diện tích đất lâm nghiệp 1.160 ha, chiếm 75,3% diện tích đất tự nhiên. Những năm qua,  xã đã tập trung mũi nhọn khai thác tiềm năng, lợi thế đất lâm nghiệp để phát triển nghề rừng, giải quyết việc làm, giảm nghèo cho các hộ nông dân. Bắt đầu từ dự án 5322, dự án 611 và nhất là trồng rừng theo Dự án 147 (2012) với diện tích  trồng  lên tới 30,7 ha, 38 hộ dân tham gia. Đến nay, toàn xã có trên 2.160,37ha rừng, trong đó rừng phòng hộ, tự nhiên là 1.112,15ha, trồng  rừng sản xuất là 1048,22ha(trồng rừng tập trung là 449,09ha, trồng rừng phân tán là 525,91ha), nâng độ che phủ rừng trên địa bàn xã đạt trên 80%.

Với nhiều lợi thế về ngô, lúa nên lĩnh vực chăn nuôi cũng được người dân trong xã chú trọng phát triển. Đặc biệt là phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm nhiều gia đình đã đầu tư xây dựng chuồng trại với hệ thống xử lý chất thải tận dụng khí ga trong dun nấu nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Với tổng đàn lơn  trên 1.994 con, đàn gia cầm trên 10.960 con, diện  tích  nuôi trồng  thuỷ  sản  với  trên 13ha cũng  được  bà  con đầu  tư. Bên cạnh đó, đàn trâu của xã  583 con, bò 32 con, dê con.

Không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã thực hiện tốt phương châm tăng cường vận động nhân dân đóng góp bằng ngày công lao động để đầu tư nâng cấp, tu sửa, xây dựng cầu mở cho các tuyến đường từ xã đến trung tâm các thôn bản. Đến nay, 100% thôn bản có nhà họp thôn, có đường liên thôn. Thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong xã đạt 7,2 triệu đồng/người/năm.

 Trong thời gian tới, để vươn lên xoá nghèo bền vững. Đảng bộ, chính quyền xã Lục Bình sẽ phát huy nội lực, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó xây dựng các mô hình kinh tế, gắn với đặc thù thế mạnh của địa phương, tạo điều kiện cho người dân trong xã vươn lên làm giàu chính đáng./.

Chinh Lan

Xem thêm