Lớp Trung cấp lý luận chính trị K73 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới xã Côn Minh

Ngày 10/12, lớp Trung cấp lý luận chính trị K73 có chuyến nghiên cứu thực tế tại xã Côn Minh (Na Rì). Dịp này tập thể lớp đã trao tặng số tiền 15 triệu đồng để hỗ trợ xã Côn Minh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đại diện lớp Trung cấp lý luận chính trị K73 trao tặng số tiền 15 triệu đồng hỗ trọ xã Côn Minh xây dựng nông thôn mới.
Đại diện lớp Trung cấp lý luận chính trị K73 trao tặng số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ xã Côn Minh 

Theo đó, 80 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K73 được lãnh đạo xã Côn Minh thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022. Qua đó, các học viên được tiếp cận lấy số liệu, nghiên cứu thực tế một số nội dung như: Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nghiên cứu công tác xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội; nghiên cứu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cấp cơ sở xã Côn Minh. Thăm một số mô hình kinh tế điển hình tại xã Côn Minh…

Thăm mô hình Hợp tác xã sản xuất miến dong Huấn Liên tại trugn tâm xã
Thăm mô hình Hợp tác xã sản xuất miến dong Huấn Liên tại trung tâm xã.

Mục đích nghiên cứu thực tế là để phục vụ viết bài thu hoạch theo chương trình đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của Trường Chính trị tỉnh./.

Văn Lạ

Xem thêm