LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ

 GIA ĐÌNH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG- HÀ THỊ MẠO

Ban tổ chức lễ tang và gia đình Bà mẹ Hà Thị Mạo xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN, các sở, ban, ngành tỉnh, Ban giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN, các phòng, ban, ngành huyện Bạch Thông; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã Quang Thuận; Chi bộ, các đoàn thể và Nhân dân thôn Nà Kha, xã Quang Thuận; Thông giagần xa; bà con hàng xóm đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn, tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Mạo về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong tổ chức tang lễ có điều gì sơ suất, Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH MẸ VNAH Hà Thị Mạo

Các con: Hà Thiêm Soạn, Hà Thiêm Thoán, Hà Thiêm Tú,

 Hà Thị Bong, Hà Thị Hiến, Hà Thị Thẹo, Nông Thị Duyên,

 Hoàng Thị Duyện, Trần Thị Tâm, Hứa Đình Bích, Hà Sỹ Dũng

cùng các cháu, chắt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xem thêm