Lĩnh vực công nghiệp phát triển khá

10 tháng năm 2022, hoạt động công nghiệp của tỉnh nhìn chung ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, bắt đầu phục hồi và đạt kết quả khá.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thanh Bình.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thanh Bình.

Tính riêng trong tháng 10, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 150,137 tỷ đồng, tăng 5,12% so với thực hiện tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt trên 1.247 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, tỉnh tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và chỉ đạo xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh./.

Quý Đôn

Xem thêm