Liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng tại Chợ Mới

Huyện Chợ Mới vừa được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng tại Chợ Mới ảnh 1
Nông dân xã Nông Hạ chăm sóc củ cải trắng

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2022 – 2024, tại 07 xã, với 313 hộ dân tham gia liên kết; trong đó 5 xã (Thanh Thịnh, Thanh Mai, Yên Hân, Cao Kỳ, Thanh Vận) trồng khoai tây, diện tích 122,7ha; 02 xã Nông Hạ, Hoà Mục trồng củ cải trắng, diện tích 33,93ha. Dự án do Công ty TNHH Nhật Minh 32, phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) chủ trì liên kết. Tổng kinh phí hỗ trợ dự án hơn 7,6 tỷ đồng.

Việc liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng sẽ từng bước hình thành vùng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ cung ứng vật tư đầu vào, sản xuất, đến tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo tính bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp hộ nghèo trên địa bàn huyện Chợ Mới vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Lý Dũng