Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và đánh giá công tác giữa nhiệm kỳ 2019-2024.

Đánh giá giữa nhiệm kỳ 2019-2024, Liên hiệp Hội đã chủ động xây dựng chương trình làm việc hằng năm sát với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Qua 3 năm thực hiện, hoạt động của Liên hiệp Hội có nhiều chuyển biến: Hoàn thiện bộ máy tổ chức Đảng, đoàn thể; có sự phối hợp giữa cơ quan thường trực và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức các cuộc thi, hội thi, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, tôn vinh trí thức…

Đặc biệt, Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất được tổ chức thành công đã mang lại niềm tin, tự hào cho các tầng lớp tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật của tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2023  ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, Liên hiệp Hội phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 6, năm 2022 và phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 năm 2022-2023; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội và tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh phát động.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên đã tập trung thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như: Liên hiệp Hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được tỉnh giao; quán triệt, triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết; phổ biến các kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương và tỉnh đối với lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Thăm nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Tiếp tục thực hiện dự án “Khai thác, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” do Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP-GEF SGP) tài trợ.

Các tổ chức thành viên phối hợp với Liên hiệp Hội trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tổ chức các hội thi.../.

Xem thêm