Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 13/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh hiện có 11 tổ chức thành viên, với hơn 5.000 hội viên tham gia. 6 tháng đầu năm, các hội thành viên từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, phát triển hội trên các lĩnh vực, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức được chú trọng; các đơn vị đã triển khai các đề tài cấp tỉnh, các sáng kiến kinh nghiệm; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được quan tâm; công tác tổ chức hội thi, giải thưởng, tôn vinh tri thức được đẩy mạnh…

Bên cạnh kết quả đạt được, Liên hiệp Hội vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Nguồn kinh phí hạn hẹp và số người làm việc tại Liên hiệp Hội ít, nên hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường, hợp tác đối ngoại còn hạn chế...

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Liên hiệp Hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thăm nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ qua các tổ chức thành viên; nghiên cứu xác định phương thức đổi mới hoạt động của Liên hiệp Hội. Tham gia xét duyệt và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2023-2024 của tỉnh Bắc Kạn. Đôn đốc, tiếp nhận và tổ chức chấm các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, Liên hiệp Hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm và những năm tiếp theo; chú trọng tập hợp đội ngũ tri thức phản ánh tâm tư nguyện vọng của họ đến các cấp lãnh đạo. Về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội do UBND tỉnh giao và các sở, ngành đặt hàng Liên hiệp Hội cần có đề xuất giao nhiệm vụ để có cơ sở giao kinh phí để triển khai thực hiện.../.

Xem thêm