Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 11/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7 và phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; thực hiện hiệu quả các dự án; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; chú trọng củng cố, phát triển, đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội năm 2023.

Ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội năm 2023.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội năm 202; trao chứng nhận cho mô hình, gương điển hình tiên tiến phong trào thi đua năm 2023./.

Xem thêm