Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 29/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2023, tổ chức công đoàn trong tỉnh tập trung triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, điểm nhấn là thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ đặc thù do Tỉnh ủy giao được thực hiện hiệu quả. 18/18 chỉ tiêu đề ra cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Năm 2024, công đoàn các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như: Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động; đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quan tâm phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác nữ công, sử dụng tài chính công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong năm 2024, tổ chức công đoàn cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Cụ thể hóa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; phát huy tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy tốt vai trò của ban thanh tra nhân dân; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Cờ thi đua toàn diện cho 03 tập thể.

Đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Cờ thi đua toàn diện cho 03 tập thể.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 2023 nhận Bằng khen.

Các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 2023 nhận Bằng khen.

Dịp này, 02 cá nhân được nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 của UBND tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua toàn diện cho 03 tập thể; tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023; khen thưởng chuyên đề “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu./.

Xem thêm