Lễ phát động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ phát động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.
Lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt kế hoạch cuộc vận động.
Lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt kê shoạch cuộc vận động.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Ngọc Đường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Ma Văn Lả - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Công an các huyện, thị xã…
Tại buổi lễ, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã được quán triệt nội dung, kế hoạch tổ chức Cuộc vận động của Bộ Công an, Công an tỉnh với nội dung nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2011 của Đảng ủy Công an TW về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và XDLL CAND; để phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của lực lượng CAND, góp phần XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân, khắc phục triệt để những thiếu sót, khuyết điểm, Bộ Công an mở Cuộc vận động lớn, sâu rộng trong toàn lực lượng CAND với chủ đề "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Đồng chí Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động cũng như 7 nội dung, biện pháp trọng tâm. Tại Hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Bắc Kạn, Ban công tác Thanh niên Công an tỉnh đã phát biểu hưởng ứng…

Tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Lễ phát động cũng như nội dung của cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng XI. Đồng thời nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân vừa chuyên, vừa hồng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới hiện nay. Đồng thời đây cũng là dịp để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong, thái độ của cán bộ, chiến sỹ công an đối với nhân dân.

Để cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức, các cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Cuộc vận động của Bộ Công an, căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình, xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện, lựa chọn một số vấn đề mang tính đột phá trong thực hiện điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác XDLL CAND.

Kết hợp chặt chẽ, tiến hành đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục với các giải pháp khác; đẩy mạnh tiến độ rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các quy định về điều lệnh, quy trình, quy chế công tác, xây dựng nếp sống văn hóa./.

C.X

Xem thêm