Lấy ý kiến về Dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 05/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tham gia hội nghị lấy ý kiến có đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Luật Đường bộ gồm 06 chương và 92 điều. Việc xây dựng Luật Đường bộ nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về kết cấu hạ tầng đường bộ; tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, phát triển vận tải đường bộ; thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ.

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (lần 04) gồm 09 chương, 81 điều. Việc xây dựng Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đường bộ, như: Phạm vi điều chỉnh; quy định về đường bộ, kết cấu hạ tầng đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; quy định về đầu tư, xây dựng, bảo trì, vận hành, khai thác công trình đường bộ. Ý kiến của các đại biểu được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, diễn ra trong thời gian tới.

Xem thêm