Lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo nghị quyết

Chiều 15/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy.

 

Các đồng chí: Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Ngọc Đường- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì.

Đại biểu đã tập trung trao đổi, phản biện đối với 03 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung của 03 dự thảo nghị quyết nêu trên. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến, như: Đối với phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản cần xác định mục tiêu phấn đấu phù hợp thực tế, có tính khả thi cao. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cần xây dựng chính sách cụ thể nhằm thu hút, đào tạo người có năng lực. Đối với lĩnh vực du lịch, cần xây dựng chỉ tiêu phấn đấu phù hợp; trong đầu tư cần tránh dàn trải, có giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng...

Ý kiến phản biện và góp ý của đại biểu tại hội thảo đã được lãnh đạo các sở Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo giải trình, tiếp thu; bộ phận chuyên môn tổng hợp các ý kiến này để chuyển tới cơ quan soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung./.

Hoàng Vũ

Xem thêm