Lấy ý kiến hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 15/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Điểm cầu Bắc Kạn

Điểm cầu Bắc Kạn

Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15-5-2023 xác định quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của ngành điện, cũng như các giải pháp cụ thể để phát triển ngành điện có tầm nhìn dài hạn, hiệu quả và bền vững, đồng thời, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh; thích ứng với biến đổi khí hậu...

Toàn cảnh các điểm cầu hội nghị.

Toàn cảnh các điểm cầu hội nghị.

Căn cứ nội dung của Bộ Công thương, Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn đã nghiên cứu, lập danh sách các dự án nguồn điện, đề xuất đưa vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Để đạt được các mục tiêu theo Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh, Bắc Kạn đề nghị Bộ Công thương quan tâm, hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo các điểm cầu đã thảo luận, tham gia các ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch.

Quan điểm chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trọng tâm trong Quy hoạch điện VIII phải lấy lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu, giảm tối đa khí phát thải, giảm sức đầu tư.../.

Xem thêm