Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn

BBK- Sáng 08/12, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị xin ý kiến tư vấn dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn.

Đồng chí Âu Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Đề án.
Đồng chí Âu Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Đề án.

Dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn gồm 5 phần: Sự cần thiết, căn cứ, nội dung, phạm vi, kết cấu của Đề án. Thực trạng xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2022. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn. Tiến độ, kinh phí và hiệu quả Đề án. Tổ chức thực hiện.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý một số nội dung dự thảo Đề án.
Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý một số nội dung dự thảo Đề án.

Đề án đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổng thể hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn trên 6 nhóm tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn gồm: Thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hoá trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính.

Trên cơ sở đó xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn mức 1 trong năm 2026 và đạt chuẩn mức 2 trước năm 2032.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Về cơ bản, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Đề án. Việc xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo cán bộ của tỉnh. Các đại biểu dự hội nghị là đại diện các ban, ngành của tỉnh cũng làm rõ thêm những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong xây dựng một số tiêu chí theo chuẩn hiện nay như: Quỹ đất, cơ sở vật chất, nhân lực, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học…/.

Nông Vui

Xem thêm